Projekt PREDATOR

V rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách obdržela reklamní agentura Leemon pro rok 2018 dotaci na realizaci projektu PREDATOR.

Cílem projektu byly odborné stáže pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na design a marketing. Účast v projektu umožnila žákům získat odborné zkušenost při vývoji reálných produktů, což zvýšilo jejich odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce. Vybraní žáci byly začleněni do pracovních týmů agentury, podíleli se na návrzích i zpracování produktu, účastnili se eventových a promo akcí, a to vše pod dohledem zkušených mentorů.


Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem neinvestiční dotace je Moravskoslezský kraj. Dotační program přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.